Friday, March 30, 2012

SungKyunKwan Scandal The Movie บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น

Movie from www.youtube.com
Number of file : 4.


เรื่องย่อ : SungKyunKwan Scandal The Movie บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น
เรื่องราว… บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น คิมยูนฮีปลอมตัวเป็นชาย โดยใช้ชื่อของน้องชายคิมยูนชิคแทน เพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัว ด้วยการรับจ้างทำการบ้านให้กับคนที่เรียนอยู่ที่ Sungkyunkwan เธอรับจ้างช่วยบอกโพยข้อสอบของการสอบเข้า Sungkyunkwan แต่เนื่องจากความผิดพลาดของเธอ ทำให้เธอเข้าไปหาผิดคน โดยเธอเข้าไปหาลีซอนจุน ที่เป็นหนุ่มน้อยมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและฉลาด ที่เป็นลูกชายของลีจองโม ที่คอยควบคุมอำนาจกษัตริย์อยู่ ลีซอนจุนไม่รู้ว่ายูนฮีเป็นผู้หญิง และในที่สุดลีซอนจุนสามารถโน้มน้าวจนเธอยอมเข้าเรียนที่ Sungkyunkwan ในนามของน้องชายของเธอจนได้ แต่ชีวิตที่ Sungkyunkwan ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอจินตนาการไว้ ชีวิตของยูนฮีใน Sungkyunkwan บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น จะลงเอยอย่างไร…

Trailer, Preview


!!!Test file Movie before >>>Play All<<<

No.1


No.2


์No.3


No.4

0 comments:

Post a Comment