Friday, April 27, 2012

ดาบมังกรหยก 2009 [ซับไทย]

ชื่อเรื่อง : ดาบมังกรหยก 2009 / Heavenly Sword
ชื่อไทย : ดาบมังกรหยก 2009
ออกอากาศ :    
เนื้อเรื่องย่อ : ดาบมังกรหยก 2009 / Heavenly Sword
ดาบมังกรหยก หรือ อี้เทียนโต้วเล้งกี่ (ภาษาจีนกลาง ออกเสียงเป็น ยี่เทียนถูหลงจี้ ? Yi Tian Tu Long Ji ภาษาอังกฤษ คือ The Haven Sword And Dragon Sabre) เป็นผลงานการประพันธ์ชิ้นเยี่ยมของสุดผู้ประพันธ์นิยายจีน กำลังภายในของฮ่องกง นาม กิมย้ง (จินหยง) เป็นสุดยอดนิยายจีนกำลังภายใน ที่เป็นการพัฒนาไปสู่แนวทางใหม่อีกแนวทางหนึ่งของกิมย้ง เป็นการนำเอาลักษณะจินตนิยมเข้าผสมผสานกับอัถนิยมได้อย่างแนบเนียน สนุกสนานไปกับจินตนาการอันบันเจิดของผู้ประพันธ์ ตัวละครเรื่องถูกจัดเป็น ตัวละครกลุ่ม ที่มีความเด่นแทบจะทุกตัวโดย กิมย้ง มีการกระจายบทได้ดีลักษณะแบบนี้มักจะปรากฏอยู่ในนิยายดัง ๆ หลายเรื่องของยอดนักเขียนผู้นี้ เนื้อหาหลักของ ดาบมังกรหยก แบ่งได้สองส่วนคือ ความรัก ระหว่าง จอมยุทธ์ห้า แห่งสำนักบู๊ตึ้ง เตียชุ่ยซัว และ บุตรีของจ้าวอินทรีคิ้วขาว แห่งพรรคมาร ฮึงซู่ซู่ กับ รุ่นลูก เตียบ่อกี้ กับบรรดาสาวงามทั้งสี่ คือ เตี๋ยเมี่ยง จิวจี้เยียะ เสี่ยวเจียว และฮึงลี้ อันมี เตี๊ยเมี่ยงและ จิวจี้เยียะ เป็นตัวหลัก นอกจาก ประเด็นความรัก แล้ว กิมย้ง ยังสอดแทรกสาระต่าง ๆ เข้ามามากมาย อาทิ ขนบธรรมเนียม ความคิดแบบคนหัวเก่า พรรคมารที่ผดุงคุณธรรม จอมยุทธฝ่ายธรรมะที่มีแต่ความโลภ คุณธรรมน้ำมิตร และเรื่องความรักระหว่างศิษย์พี่น้อง รวมถึงการเสียสละเพื่อชาติเพื่อราษฎร กระบี่ อิงฟ้า ดาบฆ่ามังกร คือสุดยอดศาสตราวุธที่ถูกนำมาใช้เป็นปมเรื่องของ ดาบมังกรหยก ตัวละครที่เคยโผล่จาก มังกรหยกภาค 1 ? 2 ต่างมาปรากฏตัวในภาคนี้ อาทิ ก๊วยเซียง ที่มีบทบาทสำคัญในช่วงต้นเรื่อง หรือบางตัวอาทิ ก๊วยเจ๋ง กับ อึ้งย้ง ก็ถูกนำมาเอ่ยถึง เช่นเดียวกับบรรดาลูกหลานของตัวละครสำคัญต่างเข้ามามีบทบาทในภาคนี้ด้วย?

นักแสดง : ดาบมังกรหยก 2009 / Heavenly Sword


[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่1 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่1 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่1 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่1 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่2 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่2 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่2 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่2 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่3 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่3 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่3 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่3 - 4[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่4 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่4 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่4 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่4 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่5 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่5 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่5 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่5 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่6 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่6 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่6 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่6 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่7 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่7 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่7 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่7 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่8 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่8 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่8 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่8 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่9 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่9 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่9 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่9 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่10 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่10 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่10 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่10 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่11 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่11 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่11 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่11 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่12 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่12 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่12 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่12 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่13 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่13 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่13 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่13 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่14 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่14 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่14 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่14 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่15 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่15 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่15 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่15 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่16 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่16 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่16 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่16 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่17 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่17 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่17 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่17 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่18 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่18 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่18 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่18 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่19 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่19 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่19 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่19 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่20 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่20 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่20 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่20 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่21 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่21 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่21 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่21 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่22 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่22 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่22 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่22 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่23 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่23 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่23 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่23 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่24 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่24 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่24 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่24 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่25 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่25 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่25 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่25 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่26

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่27

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่28

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่29 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่29 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่29 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่29 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่30 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่30 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่30 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่30 - 4[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่31 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่31 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่31 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่31 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่32 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่32 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่32 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่32 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่33 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่33 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่33 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่33 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่34 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่34 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่34 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่34 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่35 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่35 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่35 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่35 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่36 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่36 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่36 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่36 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่37 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่37 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่37 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่37 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่38 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่38 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่38 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่38 - 4[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่39 - 1

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่39 - 2

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่39 - 3

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่39 - 4

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่40 - 1 END

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่40 - 2 END

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่40 - 3 END

[ซับไทย]ดาบมังกรหยก2009 - ตอนที่40 - 4 END


Credit : donokosang (Youtube)

ดาบมังกรหยก 2009 [ซับไทย]

0 comments:

Post a Comment