Thursday, January 26, 2012

The Smurfs เดอะ สเมิร์ฟส์

Movie from : www.youtube.com
Number of file : 4.


เรื่องย่อ The Smurfs เดอะ สเมิร์ฟส์
เรื่องราวของบรรดาเหล่าตัว Smurfs ทั้ง 6 ตัว ที่หนีการไล่ล่าของพ่อมดปีศาจ Gargamel แล้วเกิดหลุดรอดมิติออกมาหมู่บ้านของเหล่า Smurfs โผล่กลางมหานคร New York ทำให้บรรดาเหล่า Smurfs ที่หลุดมิติมาทั้งหลาย ต่างต้องหาทางกลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองให้ได้ก่อนจะถูกปีศาจ Gargamel จับตัวไป !!

Trailer,Preview


!!!Test file movie before [[[ Play All ]]].

!!!test file movie by click play button before play all for check file remove or no remove.
No.1


No.2


No.3


No.4

0 comments:

Post a Comment